SURVEY: Engaging With Gaelic Online Survey 2023

*Gàidhlig gu h-ìosal*

We want to hear your thoughts on the Gaelic language and how you want to see and use it online! It doesn’t matter if you’re a Gaelic speaker or not, we want to hear from you.

Answer our Gaelic survey and you’ll not only help us to improve our Gaelic content and information, but you’ll get 150 Rewards points and the chance to win a £50 Love2shop voucher too!

So, what are you waiting for? Get involved!

Answer the Young Scot Engaging With Gaelic Online survey.

Engaging With Gaelic Online

Tha sinn airson do bheachdan air a’ Ghàidhlig agus mar a tha thu airson a chleachdadh air-loidhne a chluinntinn!

Freagair ar suirbhidh Gàidhlig agus chan e a-mhàin gun cuidich thu sinn le bhith a’ leasachadh ar susbaint agus fiosrachadh Gàidhlig, ach gheibh thu 150 puingean Fochlasan agus an cothrom eàrlas £50 Love2shop a chosnadh cuideachd!

Uill, dè air a bheil thu a’ feitheamh? Gabh pàirt!

Freagair suirbhidh An Sàs le Gàidhlig Air-loidhne Young Scot.

Other content you might be interested in

HIDE PAGELeave this site quickly
Back to top of the page