Complete the Island Voices Survey and Win a Meal for two

(English Below)

Tha ‘Island Voices’ ag iarraidh air daoine òga an suirbhidh seo a lìonadh a-mach gus an urrainn iad barrachd ionnsachadh mu na cùisean as cudromaiche do dhaoine òga anns Na h-Eileanan an Iar.

Cuidichidh lìonadh an t-suirbhidh le bhith a ’dèanamh cinnteach gu bheil seirbheisean do dhaoine òga a’ coinneachadh ri na feumalachdan agad.

Clàraich a-steach no clàraich airson Ballrachd Young Scot aon uair ‘s gu bheil thu air an suirbhidh a lìonadh gus 100 puingean Fochlasan a chosnadh agus dh’ fhaodadh tu biadh airson dithis a bhuannachadh aig aon de 4 thaighean-bìdh anns na h-Eileanan an Iar.

Lìon an suirbhidh an seo.

Island Voices are asking young people to complete this survey looking into the main issues for young people in the Western Isles.

Completing the survey will really help in making sure that services for young people meet your needs

Sign in or sign up to Young Scot Membership once you have completed the survey to earn 100 points and you could win one of four meals out for two people at restaurants across the Isles.

Complete the survey here.