Vocab: Volunteering | Briathrachas: Saor-thoileachas

Learn some Gaelic words related to volunteering.

– – – – –

Ionnsaich beagan fhaclan Gàidhlig a tha co-cheangailte ri saor-thoileachas.

Vocabulary list of volunteering words with English on the left and Gaelic on the right. There is a text version below for screen readers.

Volunteering | Saor-thoileachas

Activist | Neach-iomairt

Action | Gnìomh

Activism | Iomairteachd

Charity | Carthannas

Citizen | Saoranach

Citizenship | Saoranachd

Commitment/eagerness | Dealas

Committed to. . . | An geall air. . .

Community | Coimhearsnachd

Effect/Impact | Buaidh

Effort | Oidhirp

Ethical | Beusail

Fundraising | Togail airgead

Generous/Charitable | fiùghantach

Help/Assistance | Cobhair

Idea(s) | Beachd(an)

Inspire | Brosnaich

Inspiring | Brosnachail

Local | Ionadail

National | Nàiseanta

Participate/Get involved | Gabh pàirt

Participation | Com-pàirteachadh

Power of youth | Cumhachd na h-òigridh

Responsibility | Uallach

Service | Seirbheis

Support | Taic

Valuable | Luachmhor

Vital | Riatanach

Volunteer | Saor-thoileach

Volunteering | Saor-thoileachas

 

Head back to the #YSGaelic landing page to find more Gaelic information and opportunities.

– – – – –

Thèid air ais dhan duilleag-laighe #YSGaelic gus barrachd fiosrachadh agus cothroman Gàidhlig a lorg.

Other content you might be interested in

All ages

Vocab: Spring | Briathrachas: An Earrach

Ionnsaich na h-ainmean Gàidhlig airson rudan a chithear gu tric aig àm an earraich. Learn the Gaelic names for things…

Vocab: Spring | Briathrachas: An Earrach
All ages

Vocab: Dùthchannan | Briathrachais: Countries

Ionnsaich na h-ainmean Gàidhlig a th’ aig dùthchannan air feadh an t-saoghal. —– Learn the Gaelic names of Countries all…

Vocab: Dùthchannan | Briathrachais: Countries
All ages

Learning Gaelic: Animals & Pets

Gaelic names for common pets and animals you can find in the wild in Scotland.

Learning Gaelic: Animals & Pets
All ages

Faigh Do Chairt Young Scot

Faigh do chairt Young Scot gus prìsean nas ìsle fhaighinn, duaisean a’ buannachadh, d’ aois a’ dearbhadh agus iomadh rud…

Faigh Do Chairt Young Scot
All ages

Vocab: School | Briathrachas: Sgoil

Learn 30 Gaelic words relating to school. Seo agad liosta 30 faclan a bhuineas ris an sgoil.

Vocab: School | Briathrachas: Sgoil
All ages

Gaelic Phrases - Introductory

Learn some Gaelic! This article covers introductory phrases such as asking for someone’s name and how they are doing.

Gaelic Phrases - Introductory
HIDE PAGELeave this site quickly
Back to top of the page