Cuspairean Sgoile | School Subjects

A bheil thu airson a bhith comasach air a bhith a’ bruidhinn sa Ghàidhlig mu na bhios tu a’ dèanamh san sgoil? Uill, bidh e cudromach ainmean nan cuspairean sgoile agad ionnsachadh ma-tha! Thoir sùil air an liosta seo gus ainmean nan cuspairean sgoile agad ionnsachadh agus cùm sùil a-mach airson na susbaint fìor air na meadhanan sòisealta againn cuideachd.

– – – – –

Want to be able to talk about what you do at school in Gaelic? Well, it’ll be important to learn what your school subjects are called then! Check out this list to learn what your subjects are called in Gaelic and look out for content on our social media with pronunciation guides too.

Gaelic names for school subjects (text version below)

Cuspairean Sgoile | School Subjects

Art & Design | Ealain & Deilbh

Assembly | Co-thional Sgoile

Biology | Bith-eòlas

Break Time | Beàrn Clas

Business Studies | Eòlas Gnothachais

Chemistry | Ceimigeachd

Computing | Coimpiutaireachd

Detention | Màirneal-sgoile

Drama | Dràma

English | Beurla

Free Period | Tràth saor 

French | Fraingis

Gaelic | Gàidhlig

Geography | Cruinn-eòlas

German | Gearmailtis

History | Eachdraidh

Home Economics | Eaconamas Dachaigh

Lunch Time | Àm-lòin

Mathematics | Matamataig

Media Studies | Eòlas nam Meadhanan

Modern Language(s) |  Nuadh-chànan(an)

Modern Studies | Nuadh-eòlas

Music | Ceòl

Physical Education (PE) | Spòrs

Physics | Fiosaigs

Registration | Clàrachadh

Religious, Moral and Philosophical Studies  | Eòlas Creideimh, Moraltachd agus Feallsanachd

Study Period | Ùine  

Technological Studies | Teicneòlas

Graphic Communication | Conaltradh Grafaigeach

 

Want more Gaelic content? Follow us on social media!

Head back to our Gaelic page for more Gaelic information and opportunities.

Other content you might be interested in

All ages

Results Day

All the info you need to help you relax, get support if needed and plan your next steps whatever your…

Results Day
HIDE PAGELeave this site quickly
Back to top of the page