Vocab: Summer | Briathrachais: Samhraidh

Summer has arrived! Here are some of the Gaelic words you might find most useful to learn at this time of year!

Seo agad beagan faclan a tha feumail as t-samhraidh.

Gaelic summer words infographic - Text version below

Summer Words | Faclan Samhraidh

August | (an) Lùnastal

Barbecue (BBQ) | Àine-Choire

Beach (Sandy) | Tràigh

Campfire | Teine-campa

Camping | Campadh

Dew | Dealt

(wild) Flowers | Flùraichean(-fiadhaich)

Garden | Gàradh

Golf | Goilf

(the) Hay fever | (am) Fiabhras-feòir

Holiday(s) | Saor-làithean

Ice cream | Reòiteag

July | An t-Iuchar

June | An t-Òg-mhìos

Midge(s) | Meanbh-chuileag(an)

Paddling (feet in water) | Plubraich

Picnic | Cuirm-chnuic

Sand | Gainmhich

Sandcastle | Caisteal-gainmhich

Shade | Sgàth

Shorts | Briogais-ghoirid

Sun bathing | Blianadh

Sunburn | Losgadh na grèine

Sun cream | Uachdar-grèine

Sunglasses | Speuclairean-grèine

Sun | Grian

(wild) Swimming | Snàmh(-fiadhaich)

Swimming costume | Deise-shnàimh

Tennis | Teanas

Warm | Blàth

 

Head back to the #YSGaelic landing page to see more Gaelic information, opportunities and events.

Thèid air ais dhan duilleag-laighe #YSGaelic gus barrachd fiosrachadh, cothroman agus tachartas Gàidhlig fhaicinn.

Other content you might be interested in

All ages

Eachdraidh Ghàidhlig na h-Alba

Beagan eachdraidh na Gàidhlig ann an Alba bho na meadhan-aoisean chun an latha an-diugh. *Also available in English*

Eachdraidh Ghàidhlig na h-Alba
All ages

PACHEDU

PACHEDU is there to support diverse minorities in Renfrewshire and the West of Scotland and offers a variety of activities…

PACHEDU
All ages

Get Into Summer - History is Treasure

Welcome to Falkirk CLD’s ‘History is Treasure’ History Treasure Hunt. Come on an adventure through the ages to learn new…

Get Into Summer - History is Treasure
HIDE PAGELeave this site quickly
Back to top of the page