Prìsean Siubhail Nas Ìsle

Nuair a thathar 16, 17 no 18 bliadhna de dh’aois (no 19 gu 25 ‘s tu nad saor-thagraiche làn-ùine) faighear prìsean nas ìsle airson busaichean, trèanaichean is bàtaichean-Aisig nuair a thathar a’ siubhail ann an Alba leis do chairt Young Scot.

Feumaidh fear de na cairtean ùr leis an stiall pinc (mar a’ faicear gu h-ìosail) a bhidh agad gus na prìsean nas ìsle fhaighinn.

Cairt Young Scot Ùr (stiall pinc)

Busaichean

Thathar comasach an cairt Young Scot agad a’ cleachdadh gus prìsean nas ìsle fhaighinn air busaichean anns a h-uile ùghdarras ionadail. Bidh feum agad do chairt Young Scot a’ sganadh no ga shealltainn dhan draibhear nuair a thathar a’ ceannach do thiocaid is faighear trian far na prìse.

Thoir an aire: Tha sinn mothachail gu bheil trioblaid ann leis a bhidh a’ pàigheadh le cairtean-chreideas is cairtean-fhiachan. Ma thathar airson do chairt Young Scot a’ cleachdadh gus am prìs nas ìsle a’ phàigheadh, bidh airgead-làimhe a dhith (ach a-mhàin air seirbhisean Stagecoach). Tha Còmhdhail Alba ag obair air a chùis gus an trioblaid a’ rèiteachadh.

Chan fhaighear prìs nas ìsle air tiocaidean duais-barrachd, busaichean siubhail seallaidhean no busaichean ann an Sasainn.

Chan fhaighear am prìs nas ìsle ach air tiocaidean aon-sligheach.

Airson barrachd fiosrachaidh, thèid dhan làraich-linn aig Transport Scotland.

Trèanaichean

Faighear:

  • Trian far am prìs air an cuid as motha de turasan trèana.
  • 50% far am prìs air tiocaidean seachdaineil no mìosail.
  • Trian far am prìs airson an cuid as motha de thiocaidean adhartach.

Chan eil bileag-theist fa leth no Scottish Youth Railcard a dhith airson na prìsean seo fhaighinn a-nis.

Tha thu cuideachd comasach do chairt Young Scot a’ cleachdadh gus tiocaidean a’ cheannach air an làraich-linn Scotrail. Cleachd an taghadh ‘Scottish Youth’ san clàr-taice teàrnach nuair a tha thu airson tiocaid a’ ceannach.

Thoir an aire: Cha bu chòrr tiocaidean a bhidh air an ceannach air an trèana ach nuair nach eil tiocaid ri fhaighinn bho inneal no oifis tiocaid san stèisean.

Faighear prìsean nas ìsle air na trèanaichean aig Scotrail, LNER, Virgin Train, Cross Country agus First Transpenine nuair a tha an turas air fad a’ gabhail àite taobh a-staigh na h-Alba.

Bacaidhean

Tha National Rail air bacaidhean a’ chur ann an àite mu dheidhinn cò nam prìsean nas ìsle a tha ri fhaighinn is cuin am faigh thu iad.

Tha bun-chosg ann ma thathar airson siubhail ro 10m tron seachdain. Feumar co-dhiù £12 no barrachd a’ chosg ma thathar airson Anytime, Anytime Day Single no Return, Off-Peak, Off-Peak Day no Super Off-Peak Single/Return a’ ceannach.

Mar eisimpleir, ma bha thu airson tiocaid a’ cheannach a tha a’ chosg £15 mar as àbhaist, ‘s e £10 a bhios e a’ chosg leis an cairt Young Scot. O’ chionn ‘s na bacaidhean aig National Rail, ‘s e am bun-chosg de £12 a bhios agad ri phàigheadh.

Chan eil bacaidhean sam bith ann airson tiocaidean seachdaineil no mìosail aig amannan prìomhach.

Bheir sùil air an làraich-linn aig National Rail airson barrachd fiosrachaidh.

Bàtaichean-Aisig

Ma tha cairt Young Scot agad ‘s tu eadar 16 is 18 agus a’ fuireach air eilean, tha thu airidh air bileagan-theist aisig an asgaidh! Thathar airidh air 4 bileagan-theist gach bliadhna bho 16 gu 18 bliadhna de dh’aois agus bidh iad seo air a chur dhan seòladh agad sa phuist.

Ma tha thu air iarraidh air bileagan-theist ach chan eil iad air do thaigh a’ ruigsinn, cur fios dhan oifis Young Scot ionadail agad is cuiridh iad barrachd dhut.

Bidh do dhealbh is d’ àireamh cairt Young Scot air gach bileag-theist.

Nach eil Cairt Young Scot agad fhathast no a bheil ionadair a dhith? Thèid dhan duilleag Faigh Do Chairt Young Scot againn!

Thèid air ais dhan duilleag-laighe Gàidhlig againn!