Manaidseadh d' Airgead

Tha e daonnan doirbh smachd a chumail air d’ airgead agus na cosgaisean agad. Seo beagan fiosrachaidh a dh’fhaodadh do chuideachadh leis.

‘S ann mu dheidhinn smachd a chumail air d’ airgead a tha buidseatadh. Cuidichidh buidseat thu le obrachadh a-mach an sùimairgid a th’ agad, na dh’fheumas tu  a chosg agus innsidh e dhut cuideachd na tha agad air fhàgail airson a bhith a’ cosg air stùthan eile a tha thu ag iarraidh.

Bu chòir do bhuidseat a bhith gad chuideachadh gus plana a chruthachadh airson d’ airgead a chosg agus chaomhnadh gus dàimh fallain a chruthachadh eadar thu fhèin agus d’ airgead.

Cruthaich Buidseat Pearsanta

Cruthaich duilleag-bhuidseataidh. ‘S e seo an dòigh as fhasa dhut a bhith buidseatadh.

Dèan liosta de na sùimean airgead a tha agad a’ tighinn a-steach gach mìos agus liosta eile de na suimean airgead a tha ri dhol a-mach. Seallaidh seo dhut na tha agad air fhàgail nuair a tha thu air do bhilean a phàigheadh. Bu chòir dhut an uair sin a bhith ag amas air na tha thu airson a chosg gach mìos air nithean neo-riatanach. Dèan cinnteach gur e suim reusanta a tha seo - ma tha i ro ìosal cha chùm thu ris.

Nuair a tha thu a’ cruthachadh an liosta cosgaisean agad, cuir a-steach rudan mar a leanas:

 • Màl
 • Bilean
 • Cìsean comhairle
 • Cosgaisean fòn-làimhe
 • Còmhdhail
 • Biadh agus deoch
 • Maise-gnùis is eile
 • Cùrsaichean, clasaichean is ballrachdan
 • Irisean no pàipearan-naidheachd
 • Leabhraichean, CDs agus DVDs
 • Fèisteas (taigh-dhealbh no a’ dol a-mach   ri do chàraidean m.s.a.)
 • Prèasantan (Cò-làithean breith, Nollaig m.s.a.)

Bu chòir dhut a bhith a’ sgrìobhadh liosta gach mìos air na tha thu a’ cosg air gach fear de na rudan seo. ’S dòcha gum bidh thu air barrachd a chosg air feadhainn dhiubh na bha thu an dùil agus nas lugha air feadhainn eile. Bheir seo an cothrom dhut do bhuidseat atharrachadh a rèir dè a tha dhìth ort, dè nach eil agus na tha iad sin uile a’ cosg.

Ma lorgar cosgais a tha ro àrd no anns nach eil mòran feum, sguab às i airson là, seachdain no fiù ‘s mìos gus am faic thu an diofar a nì seo dhut.

Image of piggy bank and calculator

Cùm Smachd air Do Chunntasan Banca

Tha e daonnan doirbh d’ airgead a mhanaidseadh, ach tha e gu math cudromach gu bheil thu ga dhèanamh. Leis gu bheil an t-uabhas de dhòighean ann a bhith a’ pàigheadh airson nithean is seirbhisean, tha e gu math furasta smachd a chall air na tha thu air a chosg agus na tha agad air fhàgail nad chunntais banca.

Beagan ghliocasan airson do chunntasan-banca a mhanaidseadh:

 • Cùm grèim air do bhannan-cuidhteis.
 • Faigh bann-cuidhteis gach uair a chleachdas tu inneal-airgead. 
 • Cùm liosta de seicichean sam bith a tha thu air sgrìobhadh.
 • Cùm liosta de na chosgaisean a’ chuireas tu air do chairt banca.
 • Cùm d’ aire air na h-òrdughan-seasmhach agus fiach-dìreach agad agus dèan cinnteach gu bheil gu leòr nad chunntas banca airson iad seo a’ phàigheadh.
 • Sgrìobh a-mach buidseat airson seachdain, mìos agus  bhliadhna agus feuch gun cùm thu ris.
 • Cleachd bancaireachd air-loidhne no bancaireachd fòn-làimhe cho tric ’s  a ghabhas  gus dèanamh cinnteach gu bheil fhios agad na tha air fhàgail nad chunntas-banca.

Ma tha barrachd fiosrachaidh a dhìth mu ciamar a chùmas tu smachd air  d’ airgead, tha an làrach-lìn Budgeting and Managing Money aig am Money Advice Service gu math taiceil.

Thèid air ais dhan duilleag-laighe Gàidhlig!