Election Vocabulary | Briathrachas Taghadh Pàrlamaid

There is a Scottish parliamentary election taking place on Thursday, May 6th 2021, so we thought you might want to learn some Scottish Gaelic vocabulary that comes in useful if talking about elections.

- - - - -

Tha taghadh pàrlamaid na h-Alba a’ gabhail àite air Diardaoin, an 6mh là den Chèitean 2021, agus bha sinn den bheachd gur dòcha gum biodh tu airson beagan briathrachais Gàidhlig ionnsachadh gus comas a thoirt dhut bruidhinn agus leughadh mu dheidhinn!

A list of 30 words related to elections with English on the left hand side and Scottish Gaelic translations on the right. There is a text version below for screen readers.

Election Vocabulary | Briathrachas Taghadh Phàrlamaid

 1. Ballot box | Bogsa-bhòtaidh
 2. Ballot paper | Pàipear-bhòtaidh
 3. Campaign | Iomairt
 4. Coalition Government | Riaghaltas co-bhoinn
 5. Constituancy | Roinn-phàrlamaid
 6. Debate | Deasbad
 7. Democracy | Deamocrasaidh
 8. Devolution | tiomnadh cumhachdan
 9. Election | Taghadh
 10. Electorate | luchd-bhòtaidh
 11. First Minister | Prìomh-mhinistear
 12. Government | Riaghaltas
 13. Majority government | Riaghaltas le mòr-chuid
 14. Manifesto | Manifesto
 15. Member of Scottish Parliament (MSP) | Ball Phàrlamaid na h-Alba
 16. Minister | Ministear
 17. Minority government | Riaghaltas le beag-chuid
 18. Opinion poll | Cunntas-bheachd
 19. Opposition party | Pàrtaidh-dùbhlain
 20. Party Leader | Stiùiriche a’ phàrtaidh
 21. Policy | Poileasaidh
 22. Political | Poilitigeach
 23. Political Party | Pàrtaigh poilitigeach
 24. Politician | Neach-poileataigs
 25. Politics | Poileataigs
 26. Postal Vote | Bhòt tron phost
 27. Proxy Vote | Bhòt neach-ionaid
 28. Scottish Parliament | Pàrlamaid na h-Alba
 29. Turnout | Àireamh-bhòtaidh
 30. Vote | Bhòt

 

Head back to the #YSGaelic landing page to see more Gaelic content and information.

Read this article for more information about the 2021 Scottish Parliamentary Election.

-----

Thèid air ais dhan duilleag-laighe #YSGaelic gus barrachd susbaint is fiosrachadh Gàidhlig fhaicinn.

Leugh an artaigil seo ma tha thu a' lorg barrachd fiosrachadh mu Taghadh Phàrlamaid na h-Alba 2021.