Dùthchannan an t-Saoghail | Countries Around the World

A bheil thu airson a bhith comasach air bruidhinn mu na dùthchannan air an do thadhail thu roimhe seo? No 's dòcha far a bheil thu airson a dhol san aithghearrachd? Uill seo agad liosta 30 dùthaich bho air feadh an t-saoghail agus na h-ainmean Gàidhlig aca gus an urrainn dhut an ionnsachadh.

-----

Do you want to be able to talk about the countries you've visited in the past? Or maybe where you want to go in the future? Well here's  a list of 30 countries around the world and their Gaelic names so you can learn them.

A list of 30 Countries and their Scottish Gaelic names. Text version below for screen readers.

Dùthchannan an t-Saoghail | Countries Around the World

Australia | Astràilia

Austria | An Ostair

Belgium | A’ Bheilg

(Republic of) Cuba | Poblach Chùba

Cyprus | Cìopras

Czech Republic | Poblach na Seice

Denmark | Danmhairg

Egypt | An Èipheit

England | Sasann

France | An Fhraing

Germany | A’ Ghearmailt

Greece | An Greug

Hungary | An Ungair

Iceland | Innis Tìle

(Republic of) Ireland | Poblach na h-Èireann

India | Na h-Innseachan

Italy | An Eadailt

Netherlands | Na Tìrean Ìsle

Northern Ireland | Èirinn a Tuath

Poland | A’ Phòlainn

Scotland | Alba

South Africa | Afraga a Deas

Spain | An Spàinn

Switzerland | An Eilbheis

(Kingdom of) Thailand | Rìoghachd nan Tàidh

Turkey | An Tuirc

United Arab Emirates | Iomaratan Arabach Aonaichte

United Kingdom (UK) | An Rìoghachd Aonaichte (RA)

United States of America (U.S.A) | Na Stàitean Aonaichte (SA)

Wales | A’ Chuimrigh

 

Thèid air ais dhan duilleag-laighe #YSGaelic gus barrachd fiosrachadh agus susbaint Gàidhlig fhaicinn.

Thèid dhan duileag-laighe #Globescotters gus ionnsachadh mu eòlasan is chothroman eadar-nàiseanta.

-----

Head to the #YSGaelic landing page to see more Gaelic content and information!

Head back to the #GlobeScotters landing page to learn about international experiences and opportunities.