Cothroman Gàidhlig | Gaelic Opportunities

Tha Gàidhlig comasach iomadh diofair cothrom a’ toirt dhut ann an Alba. Anns na bhideothan cothroman Gàidhlig tha daoine òga a’ bruidhinn mu dheidhinn na cothroman as fheàrr a thathar air fhaighinn tron a’ Ghàidhlig.

Seo agad na bhideothan as ùra san sreatha - bheir sùil air an liosta-cluiche Cothroman Gàidhlig againn air You Tube airson na bhideothan air fad fhaicinn!

Carson nach cur thu a-steach bhideo Cothroman Gàidhlig agad fhèin? Cur a-steach iad ann am post-d!

Gaelic can provide many opportunities for young people in Scotland. Young Gaelic speakers from across the country share the best opportunities Gaelic has given them, from playing at music festivals to going to university.

Here are the most recent videos in the Cothroman Gàidhlig series. Catch all the videos on our Cothroman Gaelic YouTube playlist.

Caitlin McKay, 20.

Bethany Spence, 14.

Alasdair, 16.

Thèid air ais dhan duilleag-laighe Gàidhlig!

Head back to the Gaelic campaign page.