Gaelic Anatomy Vocabulary | Briathrachas a' Chuirp

Here’s a list of some anatomical Gaelic words that you can learn! Head back to the #YSGaelic landing page when you’re done to find more Gaelic vocab list and other information and opportunities.

 

Seo agad liosta briathrachas co-cheangailte ris a’ bhodhaig. Thèid air ais dhan duilleag #YSGaelic aig deireadh an artaigil seo gus barrachd liostaichean briathrachas, fiosrachadh agus cothroman a lorg.

List of 30 Gaelic words relating to the human body. Text version below.

Anatomy Vocabulary | Briathrachas a’ Chuirp

 

Ankle(s) | Adhbrann(an)

Arm(s) | Gàirdean(an)

Back | Druim

Belly | Brù

Body | Bodhaig/Corp

Brain | Eanchainn

Bum | Tòn

Chest | Broilleach

Elbow(s) | Uileann(an)

Eye(s) | Sùil(ean)

Face | Aoidean

Finger(s) | Corrag(an)

Foot(Feet) | Cas(an)

Hair | Falt

Hand(s) | làmh(an)

Head | Ceann

Heart | Cridhe

Knee(s) | Glùinean

Leg(s) | Cas(an)

Lung(s) | Sgamhan(an)

Neck | Amhaich

Shin(s) | Lurgannan

Shoulder(s) | Gualann(Guailnean)

Skin | Craiceann

Stomach | Stamag

Thumb(s) | Òrdag(an)

Toe(s) | Corrag(an)-coise

Torso | Com

Waist | Meadhan

Wrist(s) | Caol-dùirn(-dhùirn)

 

Head back to the #YSGaelic landing page for more Gaelic information and opportunities!

Thèid air ais dhan duilleag-laighe #YSGaelic gus barrachd fiosrachadh is cothroman Gàidhlig fhaicinn!

Other content you might be interested in

HIDE PAGELeave this site quickly
Back to top of the page