Vocab: Dùthchannan | Briathrachais: Countries

A bheil thu airson a bhith comasach air bruidhinn mu na dùthchannan air an do thadhail thu roimhe seo? No ‘s dòcha far a bheil thu airson a dhol san aithghearrachd? Uill seo agad liosta 30 dùthaich bho air feadh an t-saoghail agus na h-ainmean Gàidhlig aca gus an urrainn dhut an ionnsachadh.

—–

Do you want to be able to talk about the countries you’ve visited in the past? Or maybe where you want to go in the future? Well here’s  a list of 30 countries around the world and their Gaelic names so you can learn them.

A list of 30 Countries and their Scottish Gaelic names. Text version below for screen readers.

Dùthchannan an t-Saoghail | Countries Around the World

Australia | Astràilia

Austria | An Ostair

Belgium | A’ Bheilg

(Republic of) Cuba | Poblach Chùba

Cyprus | Cìopras

Czech Republic | Poblach na Seice

Denmark | Danmhairg

Egypt | An Èipheit

England | Sasann

France | An Fhraing

Germany | A’ Ghearmailt

Greece | An Greug

Hungary | An Ungair

Iceland | Innis Tìle

(Republic of) Ireland | Poblach na h-Èireann

India | Na h-Innseachan

Italy | An Eadailt

Netherlands | Na Tìrean Ìsle

Northern Ireland | Èirinn a Tuath

Poland | A’ Phòlainn

Scotland | Alba

South Africa | Afraga a Deas

Spain | An Spàinn

Switzerland | An Eilbheis

(Kingdom of) Thailand | Rìoghachd nan Tàidh

Turkey | An Tuirc

United Arab Emirates | Iomaratan Arabach Aonaichte

United Kingdom (UK) | An Rìoghachd Aonaichte (RA)

United States of America (U.S.A) | Na Stàitean Aonaichte (SA)

Wales | A’ Chuimrigh

 

Thèid air ais dhan duilleag-laighe #YSGaelic gus barrachd fiosrachadh agus susbaint Gàidhlig fhaicinn.

Thèid dhan duileag-laighe #Globescotters gus ionnsachadh mu eòlasan is chothroman eadar-nàiseanta.

—–

Head to the #YSGaelic landing page to see more Gaelic content and information!

Head back to the #GlobeScotters landing page to learn about international experiences and opportunities.

Other content you might be interested in

All ages

Meet Ricky

Meet Ricky from the Senior Phase and Youth Participation Team

Meet Ricky
All ages

Young Renfrewshire

Young Renfrewshire is supported by Renfrewshire Council’s Youth Services and partners. Operating online via Facebook and Instagram. Young Renfrewshire informs young people…

Young Renfrewshire
HIDE PAGELeave this site quickly
Back to top of the page