10% off Books at Acair

Get 10% off books when you shop at Acair

http://www.acairbooks.com/

Cuir d’ àireamh cairt Young Scot a-steach gus an còd agad fhaighinn!

Enter your Young Scot card number below to reveal your exclusive code.

Mu dheoghainn | About

Bho an sgioba Acair | From the Acair team:

Tha Acair air 500 tiotal fhoillseachadh bho thòisich sinn ann an 1977. Tha ar liosta fada, ach comharraichte. Tha e na chudromas dhuinn a bhith a' brosnachadh cànan agus cultar na Gàidhlig, ach tha gu leòr dà-chànanach agus Beurla againn cuideachd. Nach toir sibh sùil?

Acair has published more than 500 titles since we were set up and has played an important role in developing and preserving the Scottish Gaelic language and culture. The list of our books is long, but distinguished. We have many bilingual books on a variety of topics as well as English-only books. We love nothing more than telling a good story! Why not have a browse?

Voucher code

Please enter your Young Scot card number.

Submit
Website