Gaelic Vocabulary Lists

Here are all of our Gaelic vocabulary lists! Check back here every month for a brand new list relating to a different topic.

Seo agad na liostaichean briathrachais Gàidhlig againn! Thoir sùil air an duilleag seo gach mìos airson liosta briathrachas ùr a bhuineas ri cuspair eadar-dhealaichte.