Gàidhlig | Gaelic

Seo far an lorgar na stuthan co-cheangailte ris a’ Ghàidhlig aig Young Scot agus na com-pàirtichean againn, bho fiosrachaidh is cothroman gu tachartasan is duaisean.

Cleachd an còd seo gus 25 puingean duais Rewards fhaighinn: VAQHA9NV

This is where you'll find everything to do with Gaelic from Young Scot and our partners, from information and opportunities to events and rewards.

Use this code to get 25 Young Scot Rewards points: VAQHA9NV